Drodzy rodzice witamy

O nas

Nasze przedszkole w obecnym budynku funkcjonuje od lat 70-tych, w tym czasie placówka była modernizowana i dostosowywana do potrzeb dzieci. W naszym przedszkolu znajdują się trzy sale zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Tutaj dobrze się bawimy, poznajemy ciekawych ludzi oraz otaczający nas świat. Jako placówka oświatowa zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie  z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, gotowi do współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. W miarę możliwości i oczekiwań rodziców organizujemy wycieczki i imprezy okolicznościowe.
Staramy się aby każde dziecko, które kończy edukację w naszym przedszkolu odważnie spoglądało w przyszłość i radziło sobie w trudnych sytuacjach.

AKTUALNOŚCI

Temat nowości

PRZYKŁAD TREŚCI - Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Temat nowości

PRZYKŁAD TREŚCI - Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

GODZINY PRACY PRZEDZSZKOLA 6.45 – 14.45

Rozkład dnia

6:45-7:45
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne, konsultacje indywidualne z rodzicami.

7:45-8:30
Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:30-8:45
Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8:45-9:00
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

9:00-9:30
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych, kulturalnych, oraz dbałości o zdrowie.

9:30-11:45
Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne.

11:45-12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00-12:30
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30-12:45
Ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek poobiedni.

12:45-13:15
Spotkanie z bajką, zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy,ćwiczenia graficzne.

13:15-14:45
Zabawy inspirowane przez dzieci. Praca indywidualna dostosowana do  potrzeb i możliwości dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.  Rozchodzenie się dzieci do domu.

Kadra przedszkola

Dyrektor mgr Barbara Klocek

Kadra pedagogiczna
1. mgr Aneta Miazga- nauczyciel wychowania przedszkolnego, rytmika
2. mgr Marta Paczocha-logopedia
3. mgr Justyna Gramatyka-j.angielski
4. mgr. Jadwiga Cieślik-katecheza
5. mgr Agata Smycz-nauczyciel wychowania przedszkolnego
6. lic. Maria Smycz-nauczyciel wychowania przedszkolnego
7. lic. Krystyna Zastawny –nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pracownicy administracji i obsługi

1. Katarzyna Chmura-intendent
2. Małgorzata Czubat-woźna oddziałowa
3. Wiesława Partyka-woźna oddziałowa
4. Stanisława Trójniak-kucharka
5. Anna Wilk-pomoc kuchenna
6. Wiesław Madej-konserwator

Galeria

Międzyprzedszkolne zawody sportowe- Gminna "Przedszkolada"

Na feriach pieczemy pizzę

Spotkanie z Policjantem

Ciasteczka na Walentynki

Spotkanie z Mikołajem

Bal Karnawałowy

Teatrzyk Zielony Melonik

Przedszkolaki dla Niepodległej

Święto Pieczonego Ziemniaka

Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Łętowni


37-312 Łętownia 305a

tel. (17) 2416426


e-mail: psletownia@gmail.com

e-mail: p_l@nowasarzyna.eu